Напайка тв.пластин 10мм
Напайка тв.пластин 12мм
Напайка тв.пластин 14мм
Напайка тв.пластин 16мм
Напайка тв.пластин 17мм
Напайка тв.пластин 18мм
Напайка тв.пластин 20мм
Напайка тв.пластин 30мм
Напайка тв.пластин 40мм
Напайка тв.пластин 50мм
Напайка быстрорез(зависит от размера)
Заточка фрез
Заточка фрез для сращивания
Заточка фрез для сращивания в пакете (комплектом)